Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Sprzedaż nieruchomości niewątpliwie niesie ze sobą spory dopływ gotówki. Niejednokrotnie wiąże się on jednak z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Jednym z większych może okazać się podatek dochodowy. Kiedy powstaje obowiązek jego zapłaty i czy można go uniknąć?

Kiedy zapłacimy podatek od sprzedaży nieruchomości?

Przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno precyzują powstanie obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży nieruchomości. Mianowicie, jeśli sprzedamy nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia – musimy zapłacić 19% podatku od uzyskanego ze sprzedaży dochodu.

Jeżeli nabyliśmy nieruchomość kupując ją, od kwoty jej sprzedaży możemy odliczyć koszty zakupu, koszty aktu notarialnego czy koszty pośrednictwa biura. Jeśli to zrobimy zapłacimy podatek tylko od różnicy pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży, a kosztami poniesionymi na nieruchomość (czyli od dochodu). Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy nieruchomość otrzymamy w drodze darowizny, gdzie nie możemy odliczyć kosztów zakupu (ponieważ takie faktycznie nie istnieją), co sprawia, że podatek będzie wyższy.

Jeśli nieruchomość otrzymaliśmy w spadku, okres 5 lat liczony jest od dnia nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Natomiast w przypadku rozwodu, sprzedaż nieruchomości nabytej w trakcie małżeństwa nie podlega opodatkowaniu, jeśli od zakupu minęło 5 lat.

Należy pamiętać, że okres 5 lat liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym nabyliśmy nieruchomość, a nie od dokładnej daty jej nabycia (np. jeśli nabyliśmy nieruchomość 14.05.2016 roku okres 5 lat liczymy od 31.12.2016 roku).

Ulga mieszkaniowa

Fakt sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia należy zgłosić do urzędu skarbowego, na formularzu PIT-39. Mamy na to czas do 30 kwietnia roku kolejnego po roku, w którym sprzedaliśmy nieruchomość (wtedy też mija ostateczny termin zapłaty podatku). Aby uniknąć podatku możemy skorzystać z tak zwanej” ulgi mieszkaniowej”. Co musimy zrobić? W ciągu trzech lat od złożenia zeznania podatkowego, musimy wydatkować pieniądze uzyskane ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, którymi mogą być:

  • zakup domu, mieszkania lub działki budowlanej,
  • remont domu lub mieszkania,
  • budowa nowego domu lub rozbudowa domu już istniejącego.

Z ulgi możemy skorzystać także w sytuacji, gdy pieniądze przeznaczymy na spłatę pożyczki lub kredytu hipotecznego, który zaciągnęliśmy przed sprzedażą nieruchomości.

Niezależnie jednak od celu, na który przeznaczymy pieniądze, musimy pamiętać, aby każdy wydatek był starannie udokumentowany, na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz