Ogrody znane i mniej znane

Ogrody znane i mniej znane

Ogród jest przestrzenią, którą wykorzystuje człowiek do swoich celów, jak na przykład do odpoczynku, do rekreacji, do edukacji, do rehabilitacji lub w celach produkcyjnych.
Tereny pełne roślin zielonych, traw, drzew i kwiatów, czyli miejsca służące do spacerów znane były ludzkości o wielu setek lat i istniały przy pałacach, zamach, klasztorach. Natomiast dziś z pośród licznych ogrodów znajdujących się na świecie jedne są dobrze znane dużej grupie społecznej, jak ogrody miejskie, parki, ogrody działkowe, ogrody warzywne, ogrody kwiatowe, a także większe i piękniejsze miejsca, jak ogrody botaniczne służące badaniom naukowym, jak i zwiedzającym.. Lecz są i takie ogrody, o niektórych wielu ludzi nawet nie słyszało. I tu przykładem mogą być ogrody sensoryczne i ogrody dendrologiczne.

Potrzebne ogrody sensoryczne

Ogrody takie rozwijają się na świecie od ponad stu lat. Lecz w Polsce dopiero od początku XXI wieku. Ogrody sensoryczne są to kompleksy ogrodów zaprojektowane w celu oddziaływania na zmysły pozawzrokowe. Ogrody takie wykorzystywane są do celów edukacyjnych, terapeutycznych i socjalizujących. Stworzone są dla osób niewidomych oraz osób słabo widzących, a także dla osób upośledzonych umysłowo i ludzi z zaburzeniami psychofizycznymi.
Ogrody sensoryczne bywają podzielone na strefy, gdzie każda ze stref służy innej grupie ludzi, lecz mogą z nich korzystać także wszyscy niezależnie od niepełnosprawności. Ogrody sensoryczne mogą być użytkowane również przez osoby zdrowe, gdyż nie jest to wykluczone, ani zabronione.
Strefy ogrodów sensorycznych:
– strefy dotykowe
– strefy zapachowe
– strefy smakowe
– strefy słuchowe
– strefy wzrokowe
– strefy dźwięków.

Kolekcje w grodach dendrologicznych

Ogród taki zwany dendrologicznym jest rodzajem ogrodu botanicznego. Jest miejscem, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy w celach badawczych. Przy takich ogrodach działają placówki naukowe, które badają genetykę roślin drzewiastych, ich anatomię, morfologię, ekologię.

Bajecznie kolorowe i egzotyczne ogrody botaniczne

Ogród botaniczny powstaje na zagospodarowanym i urządzonym terenie, na którym rosną rośliny z różnych siedlisk i z różnych stref klimatycznych z przeznaczeniem do badań naukowych. Pierwszy taki ogród botaniczny na świecie przeznaczony do celów publicznych powstał ponad siedemset lat temu we Włoszech.
W ogrodach botanicznych rosną różnego rodzaju kwiaty, a także większe rośliny, jak krzewy i drzewa. Ogrody botaniczne choć są miejscem badań naukowych, lecz również miejscem do zwiedzania. Lecz zwiedzający spacerując alejkami ogrodu botanicznego powinni zachować szczególną ostrożność, aby nie niszczyć roślin, gdyż każda roślina jest bezcenna dla nauki.

Dodaj komentarz