Rodzaje wentylacji budynków

W zamkniętych pomieszczeniach spędzamy największy procent naszego życia, dlatego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na dobrą wentylację w naszym domu czy pomieszczenia w pracy. Zła wentylacja może powodować bóle głowy, alergie, choroby układu oddechowego i gardła, zmęczenie, podrażnienie błon śluzowych oraz niszczenie budynku przez pleśnie i grzyby. Najczęściej wykorzystywany jest jeden z następujących rodzajów wentylacji: grawitacyjny, mechaniczny oraz rekuperacja.

Wentylacja grawitacyjna.

Wentylacja grawitacyjna działa na zasadzie konwekcji – naturalnym zjawisku ruchu powietrza wywołanym różnicą jego ciśnienia i gęstości. Gęste, chłodne powietrze napływa przez specjalne nawiewniki, których wyróżniamy trzy rodzaje: sterowane ręcznie, higrosterowane, czyli samoregulujące się w zależności od poziomu wilgotności w budynku oraz ciśnieniowe – działające w zależności od różnicy ciśnienia wewnętrznego oraz zewnętrznego. Świeże powietrze wypycha na zewnątrz zużyte, ciepłe i rzadsze powietrze znajdujące się w budynku przez specjalne pionowych kominy wentylacyjne wyprowadzane ponad dach. W tym rodzaju wentylacji musi zostać zapewniony swobodny przepływ powietrza między pomieszczeniami (zazwyczaj stosuje się szczeliny między drzwiami a podłogą).

Wentylacja mechaniczna.

W przypadku tej wentylacji ruch powietrza wymuszają wentylatory. Wyróżnia się trzy wersje wentylacji mechanicznej. W pierwszej, nawiewnej, świeże powietrze jest pobierane do budynku za pomocą wentylatora, a wywołane przez niego podciśnienie usuwa zużyte powietrze specjalnymi kanałami odprowadzającymi. Następną wersją jest wentylacja mechaniczna wywiewna, w której odwrotnie do nawiewnej, powietrze jedynie jest wypychane na zewnątrz, a wytworzone podciśnienie zasysa świeże przez nawiewniki. Ostatnia wersja łączy dwie poprzednie. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zarówno pobiera, jak i usuwa powietrze za pomocą wentylatorów.

Rekuperacja.

Rekuperacja to system wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła. Powietrze napędza urządzenie nazwane rekuperatorem, za którego pomocą możemy kontrolować powietrze oraz odzyskiwać część ciepła z cieplejszego, ale już “zużytego” przez nas powietrza. Wentylacja ta jest obiegiem zamkniętym – jednocześnie zasysa ciepłe powietrze z naszego domu oraz zimne z zewnątrz, które przechodząc przez wymiennik, ogrzewa się od tego cieplejszego. Po tej wymianie świeże oraz ogrzane już powietrze trafia prosto do naszego domu, zużyte, pozbawione ciepła jest wyrzucane na zewnątrz.

Dodaj komentarz