Budowa domu od podstaw

Postawienie domu to jedna z bardziej kosztownych i czasochłonnych inwestycji jakiej podejmują się ludzie. Warto zatem znać odpowiednie kroki by usprawnić proces oraz poszczególne etapy budowy domu.

Plan zagospodarowania przestrzennego

W pierwszej kolejności przygodę z budową domu należy zacząć od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ten odbierany jest pod postacią uchwały przez radę gminy. Zawiera on część tekstową oraz graficzną w postaci mapy, na której wskazane jest rozmieszczenie inwestycji, zabudowa terenu, jej przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania. Plan wskazuje, czy wybrana działka może być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Czasami w planie ustanowione są kryteria jakie musi spełniać dany budynek. Wśród tych kryteriów wyróżnić można wysokość, linię zabudowy bądź kąt nachylenia dachu.

Decyzja o warunkach zabudowy

Plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu nie zawsze istnieje. Wówczas przed rozpoczęciem budowy należy zgłosić się po wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzję wydaje wójt gminy, burmistrz bądź prezydent miasta. Aby uzyskać decyzję działka musi spełniać kryteria takie jak: dostęp do drogi publicznej, posiadanie uzbrojenia lub istniejący plan uzbrojenia, nie może wykluczać się z przepisami innych ustaw.

Zakup działki pod budowę

Na podstawie znajomości planu zagospodarowania można dokonać zakupu działki, służącej do budowy. Głównymi kryteriami zakupu działki jest jej cena oraz lokalizacja. Działki oddalone od miast, leżące na ich obrzeżach lub leżące blisko dróg szybkiego ruchu są zazwyczaj tańsze. Ważną sprawą przy doborze działki jest także możliwość podłączenia mediów. Nie do wszystkich działek przypisane są sieci publiczne, co utrudnia budowę, ponieważ trzeba wykonać je na własną rękę.

Architektoniczno-budowlany projekt

Kolejnym etapem budowy domu jest projekt architektoniczno-budowlany. Taki projekt musi składać się z formy budowlanej oraz wykonawczej. Forma budowlana musi zostać złożona w urzędzie, a wykonawcza stanowi dopełnienie projektu budowlanego. Zanim przystąpi się do wykonania projektu, warto uzyskać od architekta informację, czy w ustalonej cenie znajdują się oba rodzaje projektów.

Przyłącza

Następnie do działki wykonywane są przyłącza zaopatrujące działkę w media. Aby dokonać podłączenia mediów należy wystąpić z wnioskiem do przedsiębiorstwa, które wykonuje takie usługi na danym terenie.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

W kolejnym etapie należy udać się do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Do wniosku należy dołączyć taką dokumentację jak: egzemplarze budowlanego projektu, posiadanie odpowiednich uprawnień przez projektanta, oświadczenie o uprawnieniach w zakresie dysponowania działką i możliwości prowadzenia na niej prac budowlanych oraz techniczne warunki wykonania przyłączy. Warto wziąć pod uwagę, że urząd może wymagać od interesanta dodatkowych dokumentów. W niektórych przypadkach wymagane jest zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego. Odbywa się ono w starostwie, na terenie którego leży działka.

Dziennik budowy

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, należy złożyć do starostwa wniosek o dziennik budowy. Dziennik uzyskuje niezbędne stemple oraz zostaje zarejestrowany. Uprawnioną osobą do prowadzenia dziennika jest kierownik budowy.

Etapy stanu budowy

Kolejne kroki to rozpoczęcie budowy oraz etap stanu surowego. Wytyczone zostają między innymi geodezyjne obiekty na terenie działki, teren zostaje wyrównany, powstają fundamenty. Następuje przejście do etapu surowego otwartego. Powstają kominy, pokrycie dachu oraz więźby dachowe. Jeśli elementy te zostaną zakończone zaczyna się etap stanu surowego zamkniętego. Wstawiane są okna, drzwi, wykonywana jest instalacja elektryczna, woda oraz gazowa. Wykonywane jest ocieplenie zewnętrzne minimalizujące straty ciepła oraz nagrzewanie się pomieszczeń. Najczęściej do ocieplania stosowane są materiały takie jak styropian i wełna mineralna.

Wykończenie i montaż

W tej fazie wykonywany jest montaż urządzeń grzewczych takich jak piec czy kominek. Wydzielane są ściany działowe oraz ich wykończenie – tynkowanie, położenie gładzi gipsowej. Dokonywane jest ułożenie podłóg, wykończenie piwnicy oraz poddasza. Instalowane są urządzenia sanitarne, ogrzewanie, montowane jest oświetlenie, a ściany malowane. Warto pamiętać, że koszt wykończenia wnętrz zależy od wyboru materiałów. Największa część funduszy przeznaczana jest zazwyczaj na wykończenie kuchni i łazienki.

Zakończenie prac

Następuje tutaj odbiór prac budowlanych oraz instalacyjnych. Odnotowane zostaje to w dzienniku budowy. Sprawdzane zostają przyłącza oraz instalacje wewnętrzne. Wydane zostaje świadectwo energetycznej charakterystyki. Zakończenie budowy należy zgłosić do Powiatowego bądź Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przekazując wszystkie niezbędne dokumenty takie jak dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, protokół odbioru przyłączy czy dokumenty zawarte w warunkach pozwalających na budowę.

Dodaj komentarz