Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony. Co musisz o nim wiedzieć?

Jaki powinien być efektowny ogród?

Niezależnie od tego, czego dotyczy zawierana przez nas umowa – czy jest to umowa najmu, umowa o pracę, czy może umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, podpisując ją, nie planujemy raczej przedterminowej rezygnacji. Zgadzając się na określone w niej warunki, deklarujemy, że w wyznaczonym czasie będziemy gotowi je spełnić. Niestety, zarówno w życiu najemcy jak i wynajmującego mogą wydarzyć się sytuacje, które zmuszą jedną ze stron do złożenia pisma, jakim jest wypowiedzenie umowy najmu na czas określony. Przeczytaj, czy i kiedy jest to możliwe.

Konstrukcja umowy na czas określony

Umowa na czas określony to inaczej dokument, w którego treści wyraźnie zaznaczono termin obowiązywania przyjętych postanowień. Zapis ten może przybrać jedną z dwóch dostępnych form. Najlepsza z nich – nie budząca wątpliwości i czytelna – to po prostu umieszczenie w umowie konkretnego terminu, tj. adnotacji o następującym brzmieniu: “Umowa zostaje zawarta na okres od dnia x do dnia y”. Dozwolony jest również inny zapis: “Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku od dnia jej podpisania”. Obie przytoczone formy są prawomocne.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony oznacza chęć rezygnacji ze współpracy przed upływem wyznaczonego terminu. Wiele osób zastanawia się, czy takie działanie jest w ogóle możliwe i legalne. 

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony – warunki

Sprawa najczęściej nie jest prosta. Aby wypowiedzenie umowy najmu na czas określony przebiegło bez przeszkód, w treści dokumentu wyszczególnijmy sytuacje, w których dopuszczamy takie działanie. Najlepiej sformułować go wspólnie z prawnikiem, który posiada doświadczenie w zakresie umów najmu. Polecaną w tym przypadku kancelarią jest biuro Piotra Kłodzińskiego. 

Zapisy w umowie dotyczące jej wypowiedzenia zależą od dobrej woli obu stron i porozumienia między nimi. Warto mieć na uwadze, że w dzisiejszych, trudnych czasach, nieszczęśliwe wypadki spotykają nas nader często. Kwestie zdrowotne, finansowe lub rodzinne mogą zmusić nas do złożenia wypowiedzenia umowy najmu na czas określony. Odpowiednio skonstruowana treść umowy to wówczas pierwszy i najważniejszy krok. Umieszczonego w niej zapisu, odnoszącego się do nieszczęśliwych wypadków, możemy nigdy nie wykorzystać. Da nam on jednak poczucie bezpieczeństwa i zmniejszy ryzyko oszustwa.

Jeśli dokument nie zawiera adnotacji o możliwym wypowiedzeniu umowy przed upływem określonego terminu, jedynym sposobem jest zawarcie porozumienia między stronami. Można w tym wypadku skorzystać z pomocy prawników i mediatorów, jednak działania te nie zawsze przyniosą oczekiwany efekt; sprawy często trafiają do sądu. Dlatego już dziś odwiedź kancelarię Piotra Kłodzińskiego i poproś o pomoc w przygotowaniu umowy. Możesz także skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w formie artykułów, dostępnych na stronie internetowej biura prawniczego.

Dodaj komentarz