Kiedy trzeba przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Kiedy trzeba przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Jest wiele przedsięwzięć, których realizacja nie będzie możliwa bez uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej. Z kolei takiej decyzji w licznych przypadkach nie można uzyskać bez dołączenia do wniosku prawidłowo przygotowanej karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP). Oznacza to, że każdy przyszły inwestor powinien wiedzieć, co to dokładnie jest KIP, do czego służy i w jakich przypadkach trzeba coś takiego przygotować. Kompendium wiedzy na ten temat przygotowaliśmy poniżej, tak, aby każdy mógł szybko i bezproblemowo poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

Do czego służy karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera między innymi informacje o jego lokalizacji, podstawowych parametrach, wykorzystywanych w jego trakcie technologiach i potencjalnym negatywnym wpływie na środowisko naturalne (a także krokach, jakie trzeba podjąć, aby go zmniejszyć). Służy ona do ustalenia, czy dane przedsięwzięcie jest dopuszczalne pod względem ekologicznym – jeśli nie, może to być podstawą do wydania negatywnej decyzji środowiskowej.

Najważniejszą podstawą prawną KIP jest Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Warto bliżej się z tą ustawą zapoznać, jeśli planujemy realizację jakiejś poważnej inwestycji, która potencjalnie może mieć spory wpływ na środowisko naturalne. Czy to z powodu generowanych odpadów, hałasu, zanieczyszczeń czy innych potencjalnie szkodliwych substancji i nie tylko.

W przypadku jakich inwestycji niezbędne jest przygotowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia?

Jest bardzo wiele inwestycji, w przypadku których przygotowanie KIP może okazać się konieczne. Dużo też zależy od indywidualnych okoliczności. Przykładowo, obowiązek przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia może pojawić się przy budowie domu jednorodzinnego, ale nie zawsze – ma tutaj znaczenie to, na jakim dokładnie obszarze znajduje się teren inwestycji.

Budowa hali, magazynu, skupu złomu, stacji paliw – to tylko kilka przykładów inwestycji, które mogą mieć potencjalnie bardzo zły wpływ na środowisko, w związku z czym poprawne sporządzenie KIP będzie obowiązkowe. Podobnie w przypadku planów budowy farmy fotowoltaicznej. Trzeba się także przygotować na tego typu formalności w przypadku chęci zrealizowania inwestycji na obszarze Natura 2000, jako że znajdujące się tam zwierzęta i rośliny znajdują się pod specjalną ochroną.

Warto przy tym wskazać, że jeśli chcemy, aby karta informacyjna przedsięwzięcia Toruń została stworzona bezwzględnie i zaowocowała pozytywną decyzją środowiskową, nie powinniśmy próbować przygotować jej samodzielnie. Lepszą decyzją będzie powierzenie tego zadania specjaliście.

Dodaj komentarz