Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości?

Właściciele nieruchomości są faktycznymi posiadaczami prawa do użytkowania lokali mieszkalnych, usługowych, rolnych i przemysłowych. W świetle obowiązujących przepisów zbycie (sprzedaż) nieruchomości traktowana jest jako uzyskanie dochodu i z tego względu podlega opodatkowaniu. Sprawdź ile, kiedy i w jakich przypadkach należy zapłacić.

Podatek od sprzedaży nieruchomości – kto musi zapłacić?

Właściciel nieruchomości, dokonujący jej zbycia zobligowany jest do zapłacenia podatku od sprzedaży nieruchomości, liczonego od kwoty dochodu ze sprzedaży. Zapłacić musi go właściciel, który zbywa nieruchomość przed upływem pięciu pełnych lat podatkowych od chwili jej nabycia/wybudowania. Podatek od sprzedaży nieruchomości dotyczy osób, które sprzedają w celach innych niż pokrycie własnych potrzeb mieszkaniowych. W prawie jako własne cele mieszkaniowe rozumie się:

  • zakup mieszkania własnościowego,
  • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • remont lub rozbudowa aktualnie zamieszkałej nieruchomości,
  • spłatę kredytu hipotecznego lub innego kredytu, zaciągniętego na spłatę kredytu hipotecznego,
  • zakup gruntu pod budowę nieruchomości mieszkalnej.

Zakup ten powinien zostać przeprowadzony w czasie do trzech lat od zbycia nieruchomości. Przy spełnieniu tego warunku, stanowiącego jedno z kryteriów, właściciel może zostać zwolniony z konieczności zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości.

Ile wynosi wartość podatku od nieruchomości?

Wartość podatku od sprzedaży nieruchomości nie jest taka sama dla wszystkich  zbywających. Podatek ten, liczony w wysokości 19% od kwoty dochodu z uwzględnieniem wielu czynników. Kwotę podatku oblicza się, biorąc pod uwagę kwotę przychodu, pomniejszoną o koszty eksploatacyjne oraz powiększoną o odpisy administracyjne. W ten sposób pozostaje kwota dochodu ze zbycia nieruchomości, podlegająca opodatkowaniu w wysokości wartości procentowej, równej 19%. 

Podatek od nieruchomości – kiedy można być zwolnionym z płatności?

Zwolnieniu z opłaty podatku od sprzedaży nieruchomości mogą podlegać osoby, które sprzedają nieruchomość po upływie pięciu pełnych lat podatkowych od chwili jej nabycia. Oznacza to, że zbycie nie jest związane z działalnością zarobkową. Zwolnieniu podlegają właściciele, którzy zbywają nieruchomość, by całość kwoty ze sprzedaży przeznaczyć na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w ciągu trzech lat od sprzedaży zysk ze sprzedaży nieruchomości musi zostać przeznaczony na zakup konkretnej nieruchomości, przeznaczonej na cele mieszkaniowe. Zwolnienie dotyczy osób, które nie zarabiają na sprzedaży, a zysk traktują jako inwestycję w swoje warunki mieszkaniowe. 

Dodaj komentarz