Przyczyny występowania zaburzeń seksualnych

Seksualność stanowi naturalny element życia człowieka, wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, iż ten obszar naszej aktywności jest w dużej mierze odpowiedzialny za prawidłową budowę relacji partnerskich oraz postrzeganie siebie. Zaburzenia seksualne dotyczą bardzo licznej grupy osób w każdym wieku, według najnowszej klasyfikacji rozpoznaje się je w  trzech obszarach: zaburzeń tożsamości płciowej, zaburzeń preferencji seksualnej, dysfunkcji seksualnej.  Warto jednak wiedzieć, że pojawiające się w tej sferze problemy mają charakter polietiologiczny, oznacza to, że na wystąpienie danego lub danych zaburzeń wpływa wiele nachodzących na siebie elementów. Do grupy czynników, które mogą bezpośrednio powodować rozwój zaburzeń seksualnych zalicza się:

Czynniki środowiskowe: w tym obszarze należy wymienić wszelkie negatywne doświadczenia zebrane na drodze procesu wychowania i socjalizacji: zetknięcie z patologią , nadmiernym rygoryzmem, konfliktowością rodziną, odrzuceniem, wykluczeniem a także wpajanym stereotypem seksualnym. Oznacza to, że wiedza oraz doświadczenia dotyczące intymności zebrane we wczesnym dzieciństwie i młodości trwale wpływają na dojrzałość seksualną.

Czynniki osobowościowe: osoby neurotyczne, zakompleksione, nerwowe, chwiejne lub niedojrzałe uczuciowo,  są o wiele bardziej narażone na wystąpienie wszelkiego rodzaju zaburzeń oraz nasilenie już istniejących problemów. Zaniżona samoocena oraz podatność do poszukiwania winy w sobie, wpływa na silne przeżywanie niepowodzeń pojawiających się w obszarze seksualności.

Czynniki związane z doświadczeniami na tle rozwoju związków: każda relacja partnerska wpływa na postrzeganie siebie i osoby partnera, jeśli kontakty te przebiegają prawidłowo wzbogacają nas o kolejne doświadczenia, pozwalają wyciągnąć konstruktywne wnioski a w efekcie doskonalić umiejętności budowania dojrzałych więzi. Niestety wszelkie zawody uczuciowe czy seksualne mogą mieć negatywny skutek: doświadczenie poniżenia, zdrady, rozczarowanie osobą partnera, przykre wspomnienia kontaktów intymnych mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń seksualnych.

Czynniki fizjologiczne: wszystkie negatywne zmiany w obszarze naszego zdrowia mają wpływ na sprawność naszego ciała, stąd: choroby, przyjmowane leki, aktywność fizyczna, dieta, przeżywany stres oddziałują na naszą sprawność seksualną. Do tego obszaru zalicza się również negatywne skutki zażywania substancji odurzających oraz długotrwałe przyjmowanie środków mających podnieść poziom libido.