Kredyty mieszkaniowe dla obcokrajowców

Kredyty mieszkaniowe dla obcokrajowców

Wraz ze wzrostem rynku nieruchomości w naszym kraju wzrosło zainteresowanie kupnem nieruchomości od obcokrajowców. W swojej wieloletniej pracy na rynku nieruchomości napotkaliśmy różne dylematy, z jakimi borykali się ich klienci z zagranicy, jeśli chodzi o zakup nieruchomości za pomocą kredytów mieszkaniowych. Z tego powodu postanowiliśmy odpowiedzieć na niektóre z najczęściej zadawanych pytań w tym artykule.

Reklama: Mieszkania Bydgoszcz

Rezydenci i nierezydenci, kim są obcokrajowcy w Polsce?

Cudzoziemiec w Polsce to każda osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Jeżeli cudzoziemiec spełnia warunki określone w ustawie na podstawie stosunków majątkowych i prawnych, może nabywać, sprzedawać i posiadać nieruchomość w naszym kraju. Nie trzeba dodawać, że wszyscy obcokrajowcy muszą przestrzegać tych samych procedur, stawek podatkowych i innych wydatków wymaganych jak każdy obywatel.

Ta sama ustawa reguluje również prawo cudzoziemców do ubiegania się o prawo do posiadania własności w Polsce w ramach spraw prawnych, takich jak umowy kupna i sprzedaży, umowy podarunkowe, umowy o opiekę dożywotnią, ugody spadkowe i inne.

Zagraniczny rezydent Polski może nabywać nieruchomości za pomocą kredytów mieszkaniowych, jeżeli spełnia następujące warunki:

  • Jeżeli dana osoba mieszka na obszarze, nad którym Polska ma pełną władzę państwową
  • Jeśli są zatrudnieni na stałe w Polsce
  • Jeśli otrzymują wynagrodzenie za pośrednictwem polskiego firmowego konta bankowego
  • Jeśli ich zdolność kredytowa jest taka, że ​​są uznawani za zdolnych do spłaty pożyczki

Nierezydenci to obcokrajowcy, którzy spędzili w Polsce mniej niż rok i mają pełne pozwolenie na pracę. Podobnie jak wszyscy pozostali zagraniczni rezydenci, którzy reprezentują zagraniczne ambasady, konsulaty i inne zagraniczne instytucje państwowe.

Z drugiej strony, rezydentami są cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce i mają pozwolenie na pracę dłużej niż rok. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że rezydentem Polski jest każda osoba fizyczna, która:

  • Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub którego centrum życia i interesów znajduje się w granicach tego kraju.
  • Zamieszkał na terytorium Polski nieprzerwanie lub z przerwami przez okres 183 dni lub dłuższy w okresie 12 miesięcy, który rozpoczyna się lub kończy w odpowiednim roku podatkowym (rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

Dodaj komentarz