Budowanie domu to wyzwanie

Budowa domu to niemałe przedsięwzięcie. Wymaga wielu przygotowań i formalności. Przepisy prawa budowlanego są bardzo szczegółowe i często potrzeba specjalistycznej wiedzy, by je zrozumieć. Bez względu na to czy przedsięwzięcie dotyczy tylko naszego domu czy budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, warto zainwestować w sprawdzonego kierownika budowy.

Jest to osoba, która ma reprezentować nasze interesy zarówno w urzędach, jak i w rozmowach z potencjalnymi wykonawcami. Kierownika budowy najlepiej wybrać na podstawie odpowiednich rekomendacji. Nic tak bowiem nie weryfikuje wiedzy i umiejętności człowieka, jak poprzednie jego działania. Oczywiście musi się on także okazać szeregiem dokumentów i certyfikatów uprawniających do takiej pracy.

Powstawanie naszego wymarzonego domu czy firmy nie zawsze wiąże się z budową od podstaw. Czasami ludzie zmuszeni są lub z pełną świadomością decydują się na remonty już istniejących budynków. Bardzo często słyszymy o projektach unijnych, dzięki którym dokonuje się różnorodnych rewitalizacji i przebudowy wybranych obiektów. Wydaje się, że na tego typu przedsięwzięcia łatwiej uzyskać obecnie fundusze i dlatego coraz więcej osób decyduje się na to rozwiązanie.

Należy jednak pamiętać, że remont budynku wymaga specjalistycznego działania. Bardzo ważne jest określenie jego stanu już na początku prac. Tylko w ten sposób można wykonać niezbędną dokumentację. Musimy liczyć się także z tym, że podczas postępujących prac remontowych okaże się, że wiele spraw nie zostało ujętych w kosztorysach. To jest najczęściej powodem niedoszacowania. Na przykład tylko instalacja energetyczna wymaga szeregu działań przygotowawczych przed faktycznymi pracami budowlanymi. Audyty energetyczne zawierają między innymi takie elementy, jak: inwentaryzację istniejącej instalacji, określenie ilości zużywanej energii czy właściwości cieplnych budynku. Z ocieplaniem wiąże się też montaz odpowiedniej instalacji i grzejników. Ostatnimi czasy popularne stają się nietypowe formy tych instalacji, jak grzejniki łazienkowe dekoracyjne.

Sama procedura audytu jest bardzo skomplikowana, ale jednocześnie konieczna. Właśnie po to, aby realnie określić koszty planowanej modernizacji. A także po to, by w przyszłości wszystko działało bez zarzutu i nie generowało zbyt wielkich kosztów.

Podobna sprawa ma się z pozostałymi instalacjami. W związku z tym proces przygotowawczy do remontu czy wszystkich modernizacji jest dużo dłuższy niż w przypadku budowy od podstaw. Jednak odpowiednio przygotowana dokumentacja pozwala na sprawne przeprowadzenie prac. W każdym razie specyfika takiego postępowania jest zgoła inna w zależności od rodzaju budynku i charakteru prac budowlanych.

Dodaj komentarz