Karta informacyjna przedsięwzięcia – w jakim celu się ją wydaje i kto może ją sporządzić?

Karta informacyjna przedsięwzięcia – w jakim celu się ją wydaje i kto może ją sporządzić?

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to dokument, który przygotowywany jest w związku z planowaną inwestycją, która może mieć wpływ na środowisko. W karcie można znaleźć wszelkie informacje dotyczące czynników, które będą oddziaływać na przyrodę po zakończeniu budowy. Nie są to jednak jedyne informacje, które można znaleźć w KIP. Zobacz, w jakim celu wydaje się ten dokument, kto może go sporządzić i co dokładnie zawiera.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – kiedy ją sporządzić i co zawiera?

Sporządzenie dokumentu, którym jest KIP, jest konieczne w momencie, gdy przewiduje się, że realizacja danej inwestycji może w znaczącym stopniu oddziaływać na otoczenie. Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dostarczana odpowiednim organom i daje im informacje dotyczące potencjalnego wpływu inwestycji na przyrodę czy też społeczność lokalną. W KIP powinien znaleźć się: opis działalności, lokalizacja, skala, powierzchnia oraz rodzaj stosowanej technologii podczas realizacji inwestycji. W dokumencie należy też zawrzeć informacje o tym, jak inwestycja może wpływać w przyszłości na najbliższą okolicę i jakie rozwiązania chroniące przyrodę ma zamiar zastosować inwestor, aby zminimalizować szkody.

Po co wydaje się kartę informacyjną przedsięwzięcia i kto może ją sporządzić?

Głównym celem sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Informacje, które są zawarte w dokumencie, są niezbędne do tego, aby odpowiedni organ prowadzący postępowanie wydał decyzję osobie zainteresowanej realizacją inwestycji na danym terenie. Inwestor składa KIP razem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla planowanej inwestycji.

Karta informacyjna przedsięwzięcia bydgoszcz powinna być sporządzona przez profesjonalistów w tej dziedzinie. Mimo że ustawa nie nakłada wymogów stawianych autorowi dokumentu, to najlepiej będzie pozostawić to zadanie w rękach osób, które mają wiedzę z zakresu wypełniania KIP. Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna być podpisana przez jej autora. Jeśli wykonawcą dokumentu jest grupa osób, to podpis składa osoba kierująca zespołem. Dzięki skorzystaniu z pomocy profesjonalistów inwestor może zaoszczędzić czas i będzie miał pewność, że dokument jest wypełniony w poprawny sposób.

Sporządzenie KIP wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej jest niezbędne w przypadku takich inwestycji jak: budowa domu, budowa farmy fotowoltaicznej, budowa drogi itd. Karta informacyjna przedsięwzięcia jest więc dokumentem, który może być niezbędny w przypadku wielu różnych inwestycji.

Dodaj komentarz