Jaka jest klasyfikacja robót ziemnych? Najważniejsze rodzaje robót ziemnych

Pierwszym etapem prac na terenie budowy są m.in. roboty ziemne. Mają one na celu przygotowanie podłoża do dalszych etapów realizacji danej inwestycji i absolutnie nie należy ich lekceważyć. To właśnie od tego, w jaki sposób zostaną wykonane roboty ziemne, zależy, jak będą przebiegać pozostałe prace – czy będą sprawne i bezproblemowe, czy może dojdzie do opóźnień. Jako inwestor nie musisz znać się na wykonywaniu robót ziemnych, ponieważ możesz zlecić to zadanie firmie budowlanej. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, na czym one polegają i jak wygląda ich klasyfikacja.

Klasyfikacja robót ziemnych

Roboty ziemne można podzielić na trzy główne grupy. Do pierwszej grupy zalicza się roboty podstawowe. W ich skład wchodzi m.in.: makroniwelacja, wykopy przestrzenne i wąskoprzestrzenne, niwelacja oraz ukształtowanie terenu. Do drugiej grupy robót ziemnych zalicza się roboty wykończeniowe, w skład których wchodzi wyrównywanie wykopów przestrzennych, nasypy, wyrównanie skarp, wykopy pod ławy i stropy oraz aranżacja małej architektury. Ostatnią grupę robót ziemnych stanowią roboty porządkowe i przygotowawcze. Do trzeciej grupy robót ziemnych zalicza się takie działania jak: wycinanie drzew i krzewów, usuwanie nadmiaru ziemi, precyzyjne wytyczenie obrysu budowli i odprowadzenie wód opadowych.

Maszyny budowlane

Niegdyś wszelkie roboty ziemne były wykonywane za pomocą łopat i siły ludzkich rąk. Obecnie ciężko jest sobie to wyobrazić, a wysiłek człowieka został w dużej mierze zastąpiony przez specjalistyczne maszyny budowlane. Dzięki nim prace na terenie budowy idą sprawniej i są też bardziej efektywne. Sprzęt taki jak koparka, koparko-ładowarka, dźwig czy walec jest nieodzowną częścią każdej budowy. Ciężko jest sobie wyobrazić bez niego przebieg jakichkolwiek prac.

Jak wybrać firmę budowlaną?

Wybierając firmę, która ma zająć się robotami ziemnymi na terenie budowy, warto zwrócić uwagę na zakres prac, które oferuje ona w ramach usługi. Najlepszym wyborem będzie firma, która świadczy kompleksowe usługi i jest w stanie wykonać każdą pracę z zakresu robót ziemnych. Zwróć też uwagę na maszyny i sprzęt, którym dysponuje. Ważne są także opinie osób, które wcześniej korzystały z usług danej firmy budowlanej. Dobrze wykonane roboty ziemne ułatwią kolejne etapy budowy oraz odciążą Cię od większości prac. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat robót ziemnych i szukasz firmy, która się nimi zajmie to znajdziesz więcej tutaj.

Dodaj komentarz