Podatek od sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości może powodować powstanie obowiązku podatkowego. Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeśli sprzedasz nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia musisz zapłacić podatek dochodowy. Stawka podatku wynosi 19% i jest stała, niezależnie od…

Read More