Pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami wzbudza obecnie ogromne zainteresowanie – nie da się ukryć, że przede wszystkim ze względu na zarobki jakie można w tej profesji osiągnąć. Niemniej jednak jak do wszystkiego, tak i do tej pracy trzeba mieć odpowiednie predyspozycje. Odporność na stres, umiejętność nawiązywania kontaktów, konsekwencja, wytrwałość – te cechy powinien posiadać kandydat na pośrednika nieruchomości. Osoba taka musi też mieć świadomość tego, iż czas jej pracy będzie nienormowany, a efekty finansowe zależeć będą od zaangażowania i determinacji.

Aby sprzedawać nieruchomości w Polsce, koniecznie trzeba posiadać licencję.

Jej zdobycie jest zdeterminowane spełnieniem kilku warunków. Niezbędne są zatem wyższe wykształcenie plus do tego studia podyplomowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami, zaświadczenie o niekaralności, pełna zdolność do czynności prawnych, a także praktyka zawodowa. Podania składane przez kandydatów są rozpatrywane przez państwową komisję. Organem odpowiedzialnym za wydawanie licencji jest Ministerstwo Infrastruktury. Tutaj pojawia się ważna uwaga – licencja nie jest przyznawana dożywotnio. Pośrednik może ją stracić, jeśli okaże się nierzetelny, nieuczciwy itp. lub gdy nie będzie postępował zgodnie z kodeksem etycznym obowiązującym w zawodzie.