Czym jest karta kredytowa?

Karta płatnicza (ang. credit card) – instrument umożliwiający dokonywanie płatności bez użycia gotówki. Karty płatnicze określane są potocznie mianem pieniądza plastykowego: z racji swej budowy – materialnie stanowią płytkę plastykową (z wbudowanym paskiem magnetycznym pozwalającym m.in. na identyfikację karty oraz z wytłoczonymi znakami np. numer karty, nazwisko i imię posiadacza) oraz z racji pełnionej funkcji – przy użyciu karty posiadacz może “płacić” rachunki. Regulowanie płatności za pomocą karty płatniczej odbywa się w drodze przelewu środków z rachunku posiadacza karty na rachunek wierzyciela. Karty płatnicze dzielą się na: a/ debetowe – pozwalające właścicielowi na dokonywanie płatności tylko do wysokości salda na rachunku; b/ kredytowe – pozwalające właścicielowi na zadłużanie się do określonego limitu, przy czym każdorazowa spłata zadłużenia powoduje odnowienie się limitu (karta kredytowa praktycznie umożliwia j ej posiadaczowi możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym) oraz c/ obciążeniowe – w których dzień płatności jest odroczony w stosunku do dnia dokonania zakupu (karta obciążeniowa praktycznie umożliwia jej posiadaczowi możliwość korzystania z kredytu kupieckiego).