Bilety autokarowe na wyjazdy

Przygotowując proces inwestycyjny biura podróży(budowę, adaptację, modernizację) należy: zapewnić właściwe rozwiązania funkcjonalno – użytkowe w projekcie architektonicznym budynku, wyliczyć efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia, zapewnić sprawny przebieg realizacji zamierzenia. To wszystko można osiągnąć zachowując określony tok i staranność postępowania: Zbadać zapotrzebowanie na usługi jakimi są przewozy autokarowe i opłacalność przez kupowane bilety autokarowe co do ilości i przekroju gości, aby określić pożądaną wielkość i standard (kategorię) obiektu. Opracować program użytkowy(handlowo-usługowy), Opracować wytyczne projektowe i koncepcję architektoniczną, Opracować analizę ekonomiczno- finansową ( studium opłacalności biznesu jakim są przejazdy autokarowe), Zabezpieczyć środki finansowe, Opracować projekt techniczny, dokonać jego oceny z punktu widzenia przyszłego użytkownika, zorganizować nadzór i wykonawstwo, z wyprzedzeniem przygotować hotel do uruchomienia i wejścia na rynek.