Franczyza w Polsce – czy to się opłaca?

Biznesowy model franczyzy został okrzykniętym jednym z najlepszych pomysłów na rozwój i rozprzestrzenię biznesu. Jego popularność wiąże się z udokumentowaną historią sukcesu oraz względną łatwością, w jakiej ludzie mogą stać się właścicielami firm franczyzowych. Franczyza wnosi do polskiej gospodarki spore kwoty pieniężne, głównie pochodzące z bankowości i usług gastronomicznych.

Współcześnie, praktycznie każdy absolwent wyższej szkoły pragnie znaleźć opłacalną drogę rozwoju, która dodatkowo zagwarantuje mu stabilność zatrudnienia. Od ponad 20 lat, sieć franczyz w Polsce cały czas się rozmnaża. Obecnie, na rynku finansowym funkcjonuje ponad 1000 podmiotów franczyzowych. To bardzo dobre prognozy, biorąc pod uwagę, że na tego typu relacje jest nieustanny popyt, a liczba osób chcących zainwestować również nie maleje.

Czym jest franczyza?

Koncesja zazwyczaj wiąże się z przyznaniem jednej stronie (franczyzodawcy) innej stronie (franczyzobiorcy) prawa do posiadania określonej nazwy lub znaku towarowego, zgodnie z określonym systemem, na danym terytorium, w uzgodnionym okresie czasu.

Opłata franczyzy

Franczyzobiorca uzyskuje licencję franczyzową na korzystanie ze znaków towarowych, systemów, loga, oprogramowania i innych zastrzeżonych znaków towarowych firmy franczyzowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie franczyzy.

Istotnym jawi się fakt, że franczyzobiorca nie tylko musi prowadzić działalność zgodnie z instrukcją operacyjną i umową franczyzy, ale również jest zobowiązany do zapłacenia wstępnej opłaty franczyzowej, czyli tzw. opłaty licencyjnej oraz bieżących należności. Średni koszt opłaty franczyzowej wynosi około 100 tysięcy złotych, choć bywa i tak, że niektóre podmioty świadomie obniżają opłaty. Ich celem jest zwiększenie zainteresowania i szybszy rozwój danej sieci biznesowej.

Opłaty licencyjne są zwykle oparte na% sprzedaży brutto. Opłaty licencyjne sięgają od 4%, aż do 9% – w przypadku sprzedaży detalicznej.