Niniejsza systematyka opiera się w dużej mierze na systemie Reveala, ale jest uproszczona (brak niektórych jednostek taksonomicznych) i niepełna (nie pokazano np. wszystkich rodzajów).

Królestwo: rośliny

Podkrólestwo: naczyniowe